Polityka prywatności

1. O nas

 1. Właścicielem Grupy usług i administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem jest Wizard Media Ltd. z siedzibą w Dublinie, 78 Benburb Street, Smithfield, Dublin 7, Irlandia, wizard@wizardmedia.ie.

 2. Usługodawca prowadzi strony: www.ng24.iewww.bilety.ng24.ie, www.naszeoferty.ie, www.firmanaszeoferty.ie, www.shop.wizardmedia.ie, www.polskiglos.co.uk, www.naszeoferty.co.uk i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza kontaktowego.

2. Postanowienia ogólne

Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Cel i zakres zbierania danych

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez Wizard Media Ltd. Jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie za pośrednictwem konta, tj. zakup biletów na imprezy czy zakup książki.

 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę:

  1. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z usługi elektronicznej,

  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy bez przekazywania i udostępniania danych podmiotom trzecim.

 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców, korzystających z usług firmy Wizard Media Ltd., tj: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także – jeżeli wymaga tego korzystanie z Usługi Elektronicznej także inne dane niezbędne do jej realizacji wskazane w formularzu produktu.

 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej, świadczonej przez Wizard Media. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie, w trakcie korzystania z niej oraz w Regulaminie.

 5. Usługodawca przetwarza również anonimowe dane związane z korzystaniem z serwisu (np. liczbę odwiedzin strony oraz liczbę wyświetleń strony do generowania statystyk serwisu internetowego. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy i nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze stron internetowych i/lub usług firmy wizard Media Ltd.

4. Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony internetowe (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach:

 1.  realizacja podstawowych funkcjonalności stron, takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;

 2. dostosowania zawartości stron do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);

 3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;

 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających korzystanie ze stron internetowych.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach: w przeglądarce Google Chrome, w przeglądarce Firefox, w przeglądarce Internet Explorer, w przeglądarce Opera, w przeglądarce Safari, w przeglądarce Microsoft Edge.

Administrator danych korzysta z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób anonimowy (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk w administrowaniu stron www. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są na: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Wizard Media Ltd. może udostępniać dane anonimowe (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników serwisów) zewnętrznym usługodawcom, agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych.

5. Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych danych na stronach niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy).

6. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 4. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Usługodawcy wskazane a punkcie 1. Polityki prywatności.

7. Postanowienia końcowe

 1. Serwisy Wizard Media Ltd. mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Wizard media Ltd. wspomnianych w punkcie 1. niniejszej Polityki prywatności.

 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.